Notariaat Online

"Foutloos en up-to-date, in print én digitaal. Als het geheel écht moet kloppen"

Neem contact op of lees verder

‘Dé leidraad voor uw notariële praktijk’, dat is de belofte die wordt gedaan aan mensen en bedrijven die geabonneerd zijn op het platform ‘Notariaat Online’. Dit kennisplatform biedt enorm veel vakinhoudelijke informatie die zowel online als via handboeken kan worden geraadpleegd. Door de combinatie van print en online én omdat de content altijd up-to-date moet zijn, was Walburg Pers op zoek naar een partij die een groot deel van het traject uit handen kon nemen. Wat begon als een verdere professionalisering van het bestaande proces, resulteerde in een totaal ontzorgingstraject. Julie Benschop, redactrice bij Walburg Pers, vertelt hoe dit verlopen is en over de samenwerking die hieruit is voortgevloeid.

De kosten gaan voor de baten uit

We hadden de behoefte om verbeteringen aan te brengen in een complexe werkwijze. Hierbij stonden twee zaken centraal. Allereerst moest de content overzichtelijk en juist worden getoond op elk scherm. Bovendien moest alles vanuit dezelfde bron (web cms) efficiënt gepubliceerd worden naar folio (papieren boek), natuurlijk met aandacht voor de lay-out.

Om dit voor elkaar te krijgen heeft Crius Group in het begin twee verbeteringsslagen doorgevoerd. Eerst en vooral is alle content voorzien van de juiste coderingen zodat een export naar het folioproduct relatief eenvoudig wordt. Hierop voortbordurend is er ook een script ontwikkeld dat deze coderingen vertaalt in de juiste vormgeving. Hierdoor klopt het ook grafisch en is er minder handmatig werk nodig bij de opmaak van het papieren boek.

Een eenmalige inspanning waar we vele keren de vruchten van gaan plukken!

En toen…

We besloten Crius Group ook in te schakelen op redactioneel vlak. Nadat een auteur nieuwe content aan ons aanlevert of bestaande content herwerkt heeft, gaan onze redacteuren waar nodig een inhoudelijke en taalkundige correctie doorvoeren. Crius Group neemt daarna de rol van technisch redacteur op zich en gaat de bestaande en nieuwe content met elkaar vergelijken. Ze doen een lay-outcontrole, checken de links en of er ongeoorloofde mutaties voorkomen en passen onze huisstijlregels toe. Pas daarna wordt de content gepubliceerd op de webomgeving.

We merkten al snel dat deze werkwijze zorgt voor een veel vlotter verloop van de workflow en meer uniformiteit in het eindresultaat.


Web en print vanuit éénzelfde bron

In totaal verschijnen er vier boeken met content van Notariaat Online, verspreid over twee jaren. Voordat Crius Group in beeld kwam, was het proces veel complexer. We moesten de nodige zoek- en vervangopdrachten uitvoeren in het .csv-bestand dat uit de export vanuit het web cms kwam. Dit was nodig om het gewenste resultaat te bekomen dat we naar de zetter konden sturen.

Nu rolt er een technisch goede xml uit het web cms, die de basis vormt voor de omzetting naar InDesign en de verdere opmaak van het boek. Deze omzetting gebeurt deels automatisch, waarna de zetters van Crius Group het boek manueel verder afwerken. We doen nu dus echt aan ‘single source publishing’ en besparen uiteraard enorm veel tijd!


Sneller, duidelijker en overzichtelijker dan voorheen

We werken veel meer gestructureerd en dit zorgt voor rust en minder rompslomp bij onze redacteuren. Iedereen weet nu wat van hem/haar verwacht wordt. Walburg Pers zorgt voor de inhoud en Crius Group doet de rest.


De auteur

Julie Benschop

Redactrice bij WalburgPers

Over Walburg Pers

Walburg Pers is een onderdeel van Amsterdam University Press (AUP) en geeft toegankelijke en specifieke boeken uit op het gebied van geschiedenis, recht, kunst en cultuur. Een belangrijk onderdeel is het juridisch fonds met o.a. handboeken voor het notariaat en het platform Notariaat Online.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw uitgeverij?

Wij komen graag bij je langs voor een gesprek.

Laten we praten!